Asistență socială și îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice


Îngrijitorul la domiciliu al persoanelor vârstnice trebuie să aibă următoarele calități:

 • răbdare, calm și mult respect față de oameni;
 • comunicarea cu ușurință în relația cu oamenii;
 • experiență în îngrijirea persoanelor vârstnice;
 • multă responsabilitate în muncă;
 • să fie cinstit și corect cu persoanele cu care interacționează;
 • să dețină minime cunoștințe medicale;
 • atitudine pozitivă față de oameni.

Cerințele minime pentru practicarea meseriei de îngrijitor la domiciliu al persoanelor vârstnice:

 • cursuri de îngrijitor acreditate de Organismele Naționale sau Europene;
 • studii medii;
 • experiența anterioară în meseria de îngrijitor constituie avantaj.

Vă oferim posibilitatea de a face parte din echipa noastră - echipa Infra Promedica S.R.L:

 • timpul de lucru full - time sau part – time, între 2-6 ore/zi;
 • flexibilitatea orarului;
 • transportul asigurat sau decontat la domiciliul persoanei vârstnice;
 • posibilitatea de a participa la cursuri de acreditare pentru meseria de îngrijitor la domiciliu precum și la cursurile de pregătire și perfecționare profesională în domeniul medical.

Conținutul dosarului de angajare în meseria de îngrijitor la domiciliu:

 • CV;
 • Copie BI/CI;
 • Diploma de studii – copie legalizată;
 • Cazier judiciar – orginal;
 • Certificat de calificare profesională – copie legalizată;
 • Adeverință de la medicul de familie (apt de muncă) – original;
 • Certificat medical psihiatric – original.

Notă: Copiile după actele sus-menționate se prezintă însoțite de documentele originale, sau în copii legalizate.

Asistență și tratamente medicale la domiciliul pacienților


Calitățile și abilitățile unui asistent medical:

 • Nu îi este teamă, nu se pierde cu firea dacă vede sânge, plăgi;
 • Viteza de reacție – este esențială în meseria de asistent medical, pentru că de câteva secunde de atenție sau de atitudine proactivă poate depinde viața pacientului;
 • Este empatic – înțelege suferința bolnavului;
 • Abilități de ascultare activă și răbdare – pentru ca interacțiunea cu pacienții să fie una pozitivă, trebuie să trateze pacienții cu respect și cu răbdare;
 • Integritate și asumarea responsabilității;
 • Foarte bine organizat – în relația cu pacientul;
 • Foarte bună pregătire profesională în domeniul medical;
 • Rezistență la stres – munca de asistent medical este solicitantă atât prin numărul de pacienți cât și prin nivelul sarcinilor;
 • Ușurință în respectarea regulilor, regulamentelor, instrucțiunilor – oricât de multă experiență ar avea, asistentul medical va urma indicațiile medicului în privința fiecărui pacient, dacă sunt dăunătoare pentru viața pacientului îl va informa pe doctor cu privire la riscuri și posibile consecințe;
 • Nu face discriminări față de naționalitatea și etnia pacienților;
 • Cunoștințe operare calculator – absolut necesare pentru a ține istoricul tratamentului administrat pacienților, pentru a actualiza fișele de observație ale acestora, sau pentru a întocmi raportările către Casa de Asigurări de Sănătate.

Cerințele minime pentru practicarea meseriei de asistent medical:

 • studii medii sau superioare în specialitatea de asistent medical de medicină generală;
 • experiența anterioară în meseria de asistent medical de medicină generală constituie un avantaj.

Vă oferim posibilitatea de a face parte din echipa noastră: echipa Infra Promedica S.R.L.:

 • timpul de lucru full-time sau part-time, între 2-6 ore/zi;
 • flexibilitatea orarului;
 • transportul asigurat sau decontat la domiciliul persoanei vârstnice;
 • posibilitatea de a participa la cursuri de pregătire și perfecționare profesională în domeniul medical.

Conținutul dosarului de angajare în meseria de asistent medical de medicină generală:

 • Copie după BI/CI sau Pașaport prin care se face dovada identității, cetățeniei și a domiciliului (Legea 105/1996);
 • CV – care cuprinde principalele date biografice și profesionale, dar și persoane de contact cu care ai lucrat și care pot trimite recomandări;
 • Copii după acte de stare civilă;
 • Copie după acte de studii, calificare (certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare în specialitate, competențe);
 • Avizul medical (adeverință de la medicul de familie și fișa de aptitudini) – original;
 • Certificat medical psihiatric – original;
 • Actul individual de repartizare în muncă în anumite cazuri, pentru absolvenți ai unităților de învățământ – dacă este cazul;
 • Cazier judiciar – în valabilitate;
 • Adeverință de la angajatorul precedent – dacă este cazul;
 • Nota de lichidare – de la locul de muncă anterior;
 • Copie a documentelor vizate la zi pentru libera practică;
 • Asigurare de malpraxis – copie legalizată;

Notă: Copiile după actele sus-menționate se prezintă însoțite de documentele originale, sau în copii legalizate.